Munir, R. ., Zakiah, L., Ramadani, F. N. ., Fauziah, N. A., & Handayani, P. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu post partum terhadap pemberian kolostrum. Journal of Public Health Innovation, 3(02), 173–180. https://doi.org/10.34305/jphi.v3i02.720